Support
3minutesfood
088-222-5442 (DTAC), 088-203-2666 (AIS), 088-249-4500 (TRUE) (Back Up : 080-061-7044)
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ข้อจำกัดต่อความรับผิดชอบ

วันที่: 06-03-2019

3-Minutes Food กรรมการ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ตัวแทนของบริษัท 3-Minutes Food จะไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรง โดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง รวมไปถึง ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานการให้บริการไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม 

ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องการจัดบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่ จัดโต๊ะจีน จัดคอฟฟี่เบรคนอกสถานที่ อาหารค็อกเทลนอกสถานที่ อาหารกล่อง และอาหารว่าง โดยผู้บริหารงานด้านอาหารมืออาชีพ

ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจค่ะ