Support
3minutesfood
088-222-5442 (DTAC), 088-203-2666 (AIS), 088-249-4500 (TRUE) (Back Up : 080-061-7044)
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

หัวใจกฏทอง 10 ข้อของผู้ให้บริการรับจัดบุฟเฟต์

order@3minutesfood.com | 02-02-2559 | เปิดดู 2250 | ความคิดเห็น 0


การให้บริการรับจัดบุฟเฟ่ต์ก็เฉกเช่นเดียวกับหลายๆอาชีพ ที่ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างทั้งความรู้ความสามารถ ความพากเพียรความบากบั่น ความเอาใจใส่ จึงจะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ซึ่งนอกเหนือจากการเป็นเชฟที่ทำอาหารเก่งอร่อยแล้ว ธุรกิจรับจัดบุฟเฟ่ต์ยังมีความท้าทายอีกมากมายที่จะต้องจัดการ ยกตัวอย่างเช่น เรื่องบัญชี การวางแผนวัตถุดิบ การตลาด การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า นอกเหนือจากการผลิตและเสิร์ฟอาหารที่ดีมีคุณภาพให้กับลูกค้า
อะไรที่สำคัญในการทำธุรกิจรับจัดบุฟเฟต์

1. การทำอาหาร – แน่นอนว่านี้คือสิ่งสำคัญพื้นฐานที่สุด งานรับจัดบุฟเฟต์เกี่ยวข้องกับอาหารเกือบจะทั้งหมด ไม่ว่าสถานที่จะถูกจัดออกมาอย่างสวยงามเพียงใด แต่ลูกค้าจะไม่ประทับใจหรือกลับมาใช้บริการซ้ำอีกเลยถ้าอาหารที่นำมาบริการมีรสชาติแย่ไม่อร่อย ดังนั้นผู้ให้บริการรับจัดบุฟเฟต์จะต้องที่ประสบการณ์ยาวนานในเรื่องของการทำอาหาร เริ่มตั้งแต่ เมนูที่คัดเลือก สูตรอาหาร การเลือกวัตถุดิบ การเตรียมงานในครัว การปรุงรส การจัดเรียง รวมจนกระทั่งการขนส่งอาหารทั้งหมดนั้นจากโรงงานผลิตไปยังสถานที่ของลูกค้า
2. ความปลอดภัยของอาหาร – ผู้ให้บริการรับจัดบุฟเฟต์ที่ดี และรวมไปถึงพนักงานทั้งหมดทุกระดับ จำเป็นต้องตระหนักปฏิบัติตามหลักการความปลอดภัยของการผลิตอาหาร โรงงานผลิตอาหารจะต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขว่าเป็นสถานที่ที่ใช้ประกอบอาหารได้ตามกฎหมาย รวมไปถึงผู้ให้บริการรับจัดบุฟเฟต์ควรฟังข่าวสารล่าสุดอยู่เสมอ เพื่อให้เข้าใจกฎระเบียบล่าสุด รวมไปถึงข่าวที่อาจเกี่ยวข้องกับวัตถุดิบในช่วงนั้นๆ เช่น โรคของสัตว์ที่นำมาประกอบอาหาร ต่างๆ เพื่อสามารถเข้าใจและป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ในการผลิตอาหารเพื่อรับจัดบุฟเฟต์
3. ความสร้างสรรค์ – สูตรอาหารก็จำเป็นต้องยืดหยุ่นขึ้นอยู่กับลูกค้าเป็นหลัก บางครั้งอาจต้องการรสชาติหรือรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกัน แต่ผู้ให้บริการรับจัดบุฟเฟต์ก็จำเป็นที่ต้องเอาใจใส่ ถามไถ่ความต้องการของลูกค้าเพื่อให้อาหารปรุงออกมาได้ตรงตามสิ่งที่ลูกค้าต้องการรักมากที่สุด รวมถึงการแนะนำลูกค้าอย่างสร้างสรรค์ แน่นอนก็พวกเราเป็นมืออาชีพในการรับจัดบุฟเฟ่ต์ เราย่อมสามารถให้คำแนะนำที่ดีสมควรกับลูกค้าได้
4. ความเป็นผู้นำ - ผู้ให้บริการรับจัดบุฟเฟต์ย่อมต้องมีพนักงานมากมาย ตั้งแต่ทีมครัว ทีมให้บริการ ทีมทำความสะอาดเป็นต้น เราย่อมต้องบริหารทีมงานได้ดี และมั่นใจว่าทีมงานของเราทุกคนตระหนักปฏิบัติถึงความสำคัญในเรื่องของตารางเวลา การจัดและตกแต่งสถานที่ มารยาทที่ดีในการให้บริการลูกค้า ความปลอดภัยของอาหาร และยังต้องสามารถให้คำแนะนำที่ถูกต้องให้กับลูกค้าได้อีกด้วย
5. แรงบันดาลใจ – งานรับจัดบุฟเฟต์เป็นอีกงานที่ต้องมีความกระตือรือร้นอดทนและโปรแอคทีพอยู่เสมอ งานของเราอาจจะต้องทำกันในช่วงวันหยุดพักผ่อน วันหยุดสำคัญประจำปี ทำข้ามวันข้ามคืนหรือทำกัน 7 วันต่อสัปดาห์เลยก็ได้ในช่วงที่เป็นเทศกาลที่ผู้คนเฉลิมฉลองเยอะ ดังนั้นจึงสำคัญที่ผู้ให้บริการรับจัดบุฟเฟต์จะต้องมีแรงขับเคลื่อนที่สูง และส่งต่อไปถึงพนักงานด้วย รวมไปถึงในช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือช่วงงานน้อยก็เช่นกัน ก็ควรปลูกฝังให้พนักงานยังคงมีความกระตือรือร้นในการทำงานอยู่เสมอ
6. การวางแผนการเงิน – ปริมาณงานรับจัดบุฟเฟต์จะไม่แน่นอน มีขึ้นและลงในแต่ละช่วงของปี ดังนั้นการวางแผนทางด้านการเงินในทุกช่วงของปีจึงมีความสำคัญ 
7. การบริหารธุรกิจ – ยิ่งไปกว่าการทำอาหารแล้ว การให้บริการรับจัดบุฟเฟต์จำเป็นต้องมีผลกำไร ดังนั้นผู้บริหารจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความเข้าใจและสามารถจัดการในเรื่องของต้นทุน บัญชี ภาษีอากร การบริหารพนักงาน การคัดเลือกและสั่งวัตถุดิบ รวมไปถึงการวางแผนตารางงานด้วย
8. การตลาด – ถึงแม้ว่าอาหารของเราจะอร่อยเลิศ แต่หากไม่มีเสียงโทรศัพท์จากลูกค้าก็ไม่มีความหมาย ดังนั้นการทำให้ธุรกิจรับจัดบุฟเฟต์ของเราเป็นที่รู้จักนั้นสำคัญ และการสร้างพันธมิตรธุรกิจสำหรับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการรับจัดบุฟเฟต์ก็สำคัญจำเป็นเช่นกัน
9. การเอาใจใส่ในรายละเอียด – ผู้ให้บริการรับจัดบุฟเฟต์รวมบริการไปถึงการจัดตกแต่งโต๊ะอาหารการจัดเรียงอาหารให้สวยงามดูดี ซึ่งตรงนี้เป็นช่วงสำคัญที่เราสามารถใช้ความเชี่ยวชาญของเราสร้างสิ่งที่ดีที่สุดและความประทับใจให้กับลูกค้าได้
10. การบริการลูกค้า – ผู้ให้บริการรับจัดบุฟเฟต์ต้องทำงานร่วมกับลูกค้าในการแนะนำเมนูอาหาร การจัดวาง และอาจรวมไปถึงตารางเวลาด้วยเพื่อให้ทั้งงานของลูกค้าจัดออกอย่างประสบผลสำเร็จ มารยาทมีความรู้ ปฏิภาณไหวพริบที่ดีก็จะช่วยให้ลูกค้ามีความประทับใจในการบริการของเรา ความพึงพอใจของลูกค้าจ่อการให้บริการรับจัดบุฟเฟต์ของเราเป็นสิ่งที่ดีที่สุด แน่นอนว่าโลกสมัยนี้คำแนะนำปากต่อปากก็ยังคงเป็นการตลาดที่ได้ผลดีที่สุดเหมือนที่ผ่านมา
 
ปัจจุบันการรับ
จัดบุฟเฟต์ (Catering) เป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วก้าวกระโดดและต่อเนื่อง เพราะธุรกิจรับจัดบุฟเฟต์นอกสถานที่เป็นการดำเนินกิจการในรูปแบบที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนในปัจจุบันที่ต้องการความสะดวกสบายว่องไวและรวดเร็ว บางครั้งสามารถสั่งอาหารเพียงปลายนิ้วคลิ๊ก ตอบโจทย์วิถีชีวิตคนเมืองอย่างแท้จริง
ทั้งนี้การรับจัดบุฟเฟต์นอกสถานที่ สามารถจัดสำหรับงานเลี้ยงเนื่องในทุกโอกาส ทุกสถานที่ ทั้งในอาคาร นอกอาคาร สำหรับบริการอาหารในงานประชุม งานสัมมนา งานอีเวนท์ งานเปิดตัวสินค้าใหม่ งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่หรือบริษัทใหม่ จัดเลี้ยงงานวันเกิด วันแซยิด เลี้ยงวันปีใหม่ หรือเลี้ยงพนักงานในบริษัท เป็นต้น
รูปแบบมักไม่เป็นทางการมากนัก โดยเปิดโอกาสให้แขกที่มาร่วมงานสามารถเดินเลือกตักอาหารรับประทานได้เองตามความพอใจ และในปริมาณมากพอตามที่ต้องการ ผู้ให้บริการรับจัดบุฟเฟต์นั้นจะใช้โต๊ะใหญ่วางเรียงอาหารต่อกันอย่างสวยงามบนถาดอาหารขนาดใหญ่ ตามประเภทของอาหารและจัดตามลำดับของอาหาร ประดับตกแต่งโต๊ะวางอาหารอย่างดี ตั้งแต่อาหารเรียกน้ำย่อย อาหารหลัก อาหารหวานนานา ชนิดในปริมาณที่มากกว่างานเลี้ยงแบบค็อกเทลเพราะจัดในเวลามื้ออาหารหลักที่แขกชอบสามารถทานรับประทานได้อิ่มท้อง พร้อมจัดอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทาน เช่น จาน ชาม ถ้วย แก้วน้ำ ช้อนส้อม เป็นต้น มาให้ครบครัน 
    
การรับจัดบุฟเฟต์จะวางโต๊ะจัดบุฟเฟต์ไว้กลางห้องหรือมุมห้อง หรือกระจายเป็นหลายโต๊ะ ในงานขนาดใหญ่ที่มีแขกมาก เพื่อให้แขกสามารถเดินได้ทั่วถึงและไม่รู้สึกแออัดอึดอัด เจ้าภาพจะเตรียมจัดที่นั่งสำหรับแขกใกล้กับบริเวณที่วางอาหารเพื่อให้แขกสามารถเดินตักได้อย่างสะดวกสบาย โดยทั่วไปโต๊ะที่จัดเตรียมไว้สำหรับแขกใช้นั่งรับประทานอาหารมักจะเป็นเพียงโต๊ะว่าง ส่วนภาชนะอุปกรณ์ เช่น จาน ช้อนส้อม ถ้วยชาม ฯลฯ มักจะจัดเตรียมไว้ให้ที่โต๊ะอาหารเพื่อให้เลือกเดินหยิบได้อย่างสะดวกคล่องตัว ตามประเภทและจำนวนหรือปริมาณของอาหารที่ต้องการเลือกรับประทาน แขกจะเดินเรียงเข้ามาหยิบภาชนะอุปกรณ์ และเลือกตักอาหารที่ตนพอใจใส่จานแล้วนำกลับไปนั่งรับประทานที่โต๊ะ เมื่อทานเรียบร้อยอิ่มแล้ว ก็สามารถลุกขึ้นไปตักอาหารประเภทอื่นใส่ภาชนะใหม่ได้อีกตามต้องการ
    
การรับจัดบุฟเฟต์เป็นที่นิยมในปัจจุบัน เพราะอาหารที่บริการไม่จำเป็นต้องรอให้ครบจึงเสิร์ฟ ผู้รับประทานสามารถ เห็นอาหารทุกอย่างที่จัดวางอย่างสวยงามหลากหลายและเลือกรับประทานตามพอใจอย่างอิสระ และก็ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อความอิ่มอร่อยหรือคุ้มค่าเพียงอย่างเดียว แต่เป็นที่นิยมอันเนื่องมาจากความสะดวกที่เจ้าภาพไม่ต้องตระเตรียมทั้งอุปกรณ์และอาหารอะไรเลย ผู้ให้บริการรับจัดบุฟเฟต์จะเป็นผู้จัดเตรียมมาให้บริการจัดบุฟเฟต์และนำกลับไปเมื่องานเลี้ยงเสร็จสิ้น รวมถึงทำความสะอาดบริเวณสถานที่ที่จัดงานให้สะอาดเรียบร้อยด้วย

 

ความคิดเห็น

วันที่: 20-06-2019

แสดงความคิดเห็น
All Comments: 0 Pages: 1/0

ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องการจัดบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่ จัดโต๊ะจีน จัดคอฟฟี่เบรคนอกสถานที่ อาหารค็อกเทลนอกสถานที่ อาหารกล่อง และอาหารว่าง โดยผู้บริหารงานด้านอาหารมืออาชีพ

ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจค่ะ