กว่าจะเป็น Catering ที่แตกต่าง EP 1

     เพราะคำถามบอกทิศ และคำตอบบอกทาง คำถามที่ดีจึงนำไปสู่คำตอบที่ถูกต้อง

 

Catering ที่สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย เป็นโรงงานอุตสาหกรรม ใครๆก็พูดได้ แต่จะเชื่อได้อย่างไร

 

     เราไม่ต้องการเป็นเพียงผู้โฆษณาว่าเราสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ หรือเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ โดยที่คำอ้างอิงเหล่านั้นเกิดจากการพูดเอาเองหรือโฆษณาตัวเองที่สามารถพูดได้ง่ายๆ แต่เราเชื่อว่า ความปลอดภัยและมาตรฐานที่ดี ต้องลงทุนและลงมือปฎิบัติจริง ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีความรู้และมีอำนาจตามกฎหมายกำหนด เราจึงเดินหน้าทำในสิ่งที่แตกต่าง เพื่อให้เราเป็น Catering หรือ ผู้ผลิตอาหารสำหรับให้บริการนอกสถานที่ ที่มีมาตรฐานที่ดีจริงและตรวจสอบได้จริง เพื่อยกระดับ Catering ให้มีมาตรฐานปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคเช่นเดียวกับธุรกิจอาหารอื่นๆในเมืองไทย

 

     โรงงานผลิตของเราทั้งสองแห่ง บนพื้นที่รวมกว่าสามไร่ จึงได้ยื่นขออนุญาตเป็นสถานที่ผลิตอาหารตามมาตรฐาน GMP ได้รับการตรวจสอบและได้รับอนุญาตให้เป็น “สถานที่ผลิตอาหาร” ที่ถูกต้อง ปลอดภัยได้มาตรฐานสำหรับผู้บริโภค จากกระทรวงสาธารณสุข

 

     ป้าย “สถานที่ผลิตอาหาร” เป็นป้ายพื้นสีเขียว ตัวอักษรสีขาว ซึ่งผู้ประกอบการผลิตอาหารที่ได้รับอนุญาตสถานที่ผลิตอาหารตามมาตรฐาน GMP ของกระทรวงสาธารณสุข ต้องแสดงป้ายนี้ไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ผลิตอาหารที่ระบุไว้ในใบอนุญาต และ ป้ายนี้เองที่เป็นเครื่องหมายยืนยัน “มาตรฐานโรงงานผลิตอาหาร” ได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์แบบ

 

     แต่กว่าจะได้ใบอนุญาตเป็นสถานที่ผลิตอาหารตามมาตรฐาน GMP ของกระทรวงสาธารณสุขนั้น จะต้องผ่านเกณฑ์การตรวจสอบอย่างละเอียด (ย้ำว่าอย่างละเอียดจริงๆ) ซึ่งแบ่งเป็น 6 หัวข้อใหญ่ๆ ดังนี้

 

     1. สถานที่ตั้งและอาคารผลิต ทั้งบริเวณภายในและภายนอกอาณาเขตสถานที่ผลิต

     2. เครื่องมือ เครื่องจักร และ อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต

     3. การควบคุมกระบวนการผลิต

     4. การสุขาภิบาล

     5. การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

     6. บุคคลากรและสุขลักษณะผู้ปฎิบัติงาน

 

     การได้มาตรฐานนี้มาต้องประกอบไปด้วยอุดมการณ์ การลงทุน ความรู้ความเข้าใจ ความทุ่มเทและความพยายามจากผู้บริหารและพนักงานทุกๆคน เราจึงภูมิใจที่เราเป็นเจ้าแรก และ เจ้าเดียว ที่ให้ความรู้ในเรื่องนี้แก่ผู้บริโภค พร้อมกับเปิดเผยโรงงาน ครัวกลาง และ กระบวนการผลิต ซึ่งกว่าจะทำได้ถึงขนาดนี้ ไม่ง่ายเลย

 

     อย่างไรก็ตาม การเป็น Catering ที่แตกต่าง ไม่ได้มีแค่เฉพาะเรื่องการได้รับอนุญาตผลิตอาหารตามมาตรฐาน GMP เท่านั้น เพราะ Catering เป็นงานผลิตอาหารที่มีการนำออกไปให้บริการนอกสถานที่ เราจึงมีรายละเอียดอีกมากมายที่ได้ทำเพื่อยกระดับมาตรฐาน Catering เช่น ขั้นตอนการลำเลียง การขนส่ง การบริการ การอบรมพนักงาน เป็นต้น

 

     ใน EP ถัดไป เราจะมาเล่าให้ฟังว่าแต่ละข้อนั้น มีรายละเอียดที่สำคัญอย่างไรบ้าง