กว่าจะเป็น Catering ที่แตกต่าง EP 2

 รับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ รับจัดบุฟเฟ่ต์ และ รับจัดโต๊ะจีน ใครๆก็ทำได้ แต่ทำอย่างไรจึงเรียกได้ว่าเป็น Catering ที่แตกต่าง มาพบกับตอนที่ 2 ของวีดีโอชุด “กว่าจะเป็น Catering ที่แตกต่าง”

สถานที่ตั้งและอาคารผลิตสำคัญอย่างไร จึงได้เป็นหัวข้อแรก

 

ในการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร

 

     เริ่มทำ Catering เราให้ความสำคัญกับการลงทุนหาสถานที่ตั้ง ออกแบบและสร้างโรงงานที่ได้มาตรฐานการผลิตอาหารเป็นอันดับแรก เพราะนี่เป็นองค์ประกอบแรกของการผลิตอาหารที่มีมาตรฐานเลยก็ว่าได้ EP นี้เรามาอธิบายกันว่าบริเวณอาณาเขตสถานที่ผลิตอาหารทั้งภายในและภายนอก ต้องออกแบบและจัดการอย่างไร เพื่อให้มีสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมในผลิตอาหารที่สะอาด และ ปลอดภัยตามมาตรฐาน GMP

 

1. ต้องแยกสถานที่ผลิตออกเป็นสัดส่วน ไม่ปะปนกับส่วนที่พักอาศัย ที่สำคัญคืออาคารโรงงานต้องไว้สำหรับการผลิตอาหารเท่านั้น ต้องไม่ใช้เป็นบ้านพักอาศัยของใครๆ ไม่ว่าสำหรับเจ้าของหรือพนักงาน โดยเด็ดขาด

2. ไม่มีการสะสมของสิ่งของไม่ใช้แล้ว และ ไม่มีการสะสมขยะ สิ่งปฎิกูล

3. ไม่มีน้ำขัง แฉะ สกปรก รวมถึงต้องมีท่อระบายน้ำทิ้งออกนอกอาคาร

4. ไม่มีฝุ่นควันมากผิดปกติ

5. ไม่มีวัตถุอันตราย

6. ไม่ใกล้กับสถานเลี้ยงสัตว์

 

     สำหรับในส่วนของอาคารโรงงานนั้นเป็นส่วนที่สำคัญมากๆ เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการผลิต มีเกณฑ์สำคัญหลักๆ ดังนี้

 

1. มีพื้นที่ใหญ่เพียงพอในการผลิต แบ่งพื้นที่การผลิตเป็นสัดส่วน เพื่อป้องกันการปนเปื้อน

2. จัดบริเวณผลิตให้เป็นไปตามลำดับสายงานการผลิต

3. พื้น ผนัง เพดาน ต้องก่อสร้างด้วยวัสดุคงทน เรียบ ทำความสะอาดได้ง่าย ควรเป็นผนังปูนฉาบเรียบหรือสแตนเลส ไม่ควรเป็นสังกะสี หรือ วัสดุเก่าที่ทำความสะอาดยาก เพราะจะทำให้เกิดการปนเปื้อน

4. แสงสว่างมีเพียงพอสำหรับทำงาน โรงงานของเราจึงมี Sun Roof และ ไฟ LED ทั่วทั้งโรงงาน

5. มีการระบายอากาศที่เหมาะสม เนื่องจากการทำอาหารจะมีทั้งควัน กลิ่นและความร้อน จึงจำเป็นต้องมีระบบระบายอากาศของอาคารผลิต ในโรงงานเราเลือกใช้ระบบ Ventilation สำหรับโครงสร้างอาคาร และ ระบบปล่องดูดควันอุตสาหกรรมสำหรับครัวขนาดใหญ่

6. มีระบบกำจัดแมลง เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่และมีรายละเอียดเยอะ ดังนั้นเราจะทำรายละเอียดเรื่องนี้แยก EP กันไปเลย

7. ไม่มีสิ่งของที่ไม่ได้ใช้หรือไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตอยู่ในบริเวณผลิต คือ ต้องสะอาด เป็นระเบียบ ต้องมีการเดินตรวจสอบของหัวหน้างานอยู่เสมอ

 

     เห็นไหม แค่เรื่องแรกในการขอ GMP ก็ไม่ง่ายเลย ไม่เพียงต้องออกแบบและสร้างโรงงานให้ถูกต้องตามมาตรฐานและใช้วัสดุก่อสร้างที่ดีแล้ว ยังต้องมีรายละเอียดการใช้วัสดุและการแบ่งสัดส่วนภายใน รวมถึงการบำรุงรักษาและมาตรการป้องกันการปนเปื้อนที่ดีอีกด้วย

 

     อย่าลืม การผลิตอาหารเป็นเรื่องสำคัญ อย่าเชื่อเพียงคำโฆษณาผ่านตัวอักษรในเว็บไซต์ว่าสะอาด ปลอดภัย แต่ต้องเปิดโรงงานกันให้เห็นและต้องมีการรับรองจากหน่วยงานที่กฎหมายกำหนดด้วย

 

แล้วมาดูกันใน EP ถัดไป ว่า กว่าจะเป็น Catering ที่แตกต่าง เราทำอย่างไรกันต่อไป