กว่าจะเป็น Catering ที่แตกต่าง EP6

กว่าจะเป็น Catering ที่แตกต่าง EP 6


“จงให้อาหารเป็นยา อย่าให้ยาเป็นอาหาร เพราะสุขภาพดี เราเลือกได้”

3minutesfood ผู้นำงานจัดเลี้ยงและรับจัดงานบุญนอกสถานที่ มีความมุ่งมั่นที่จะส่งต่อสุขภาพที่ดีโดยตั้งใจผลิตอาหารที่ไร้สารพิษไปสู่ผู้บริโภค จึงขยายสู่การทำเกษตรอินทรีย์ในชื่อ “ออแกนิคฟาร์ม ทรี-มินิทส์ ฟู้ด”

ปัจจุบันมีขนาด 50 ไร่ อยู่ที่จ.สุพรรณบุรี โดยยึดหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ เน้นการพึ่งพาตัวเอง โดยไม่ใช้สารพิษ สร้างระบบนิเวศที่เกื้อกูลกันในระยะยาว เพื่อให้ได้ผลผลิตนำมาทำอาหารจัดเลี้ยงที่ปลอดภัยแก่ทุกๆคน

เรามีความภาคภูมิใจที่ได้ยกระดับธุรกิจจัดเลี้ยงในเมืองไทย ให้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน GMP ริเริ่มและลงมือทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อได้ผลผลิตออแกนิคไร้สารพิษมาผลิตเป็นอาหารจัดเลี้ยง.. เพราะสุขภาพดี มีไว้แบ่งปัน..