fbpx

นโยบายพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม​

  1. โครงการศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ที่ ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี บนพื้นที่ป่าตัวอย่างขนาด 30 ไร่ โดยมีกำหนดการแล้วเสร็จในเดือน สิงหาคม 2564 เพื่อใช้ถ่ายทอดและแบ่งปันองค์ความรู้ในการบริหารทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งศูนย์การเรียนรู้ที่เราสร้างขึ้น เรามีเป้าหมายในการส่งต่อความรู้ในการทำเกษตรตามศาสตร์พระราชา และการทำกสิกรรมแบบออร์แกนิค 100% เพื่อให้คนที่ได้รับการถ่ายทอดสามารถนำไปใช้ได้จริงและลดการใช้สารเคมี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  2. โครงการพัฒนาและแจกฟรี Mobile Application สำหรับการปลูกต้นไม้และจัดการพื้นที่การเกษตร เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเพิ่มรายได้จากการบริหารพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและกระตุ้นให้เกิดการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น 
    ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปลูกต้นไม้ส่วนใหญ่คือหลังจากปลูกแล้วขาดการติดตามผลหรือติดตามดูแลไม่ทั่วถึง ทำให้อัตราการรอดต่ำ เราได้พัฒนา Application ที่สามารถติดการเจริญเติบโตของต้นไม้ โดยใช้วิธีสแกน QR Code ที่ติดตั้งไว้ที่ต้นไม้ผ่านโทรศัพท์มือถือ ที่สามารถลงบันทึกข้อมูลการเติบโตของต้นไม้และเปรียบเทียบข้อมูลในแต่ละวัน เพื่อสามารถให้ปุ๋ยหรือรีบรักษากรณีที่ต้นไม้ติดโรคที่อาจทำให้ต้นไม้ตายได้อย่างทันท่วงที

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *