fbpx

รับจัดงานบุญ รับจัดงานแต่งพิธีเช้า เรื่องอะไรที่ควรระวัง?

รับจัดงานบุญ รับจัดงานแต่งพิธีเช้า

ผู้ให้บริการรับจัดงานบุญที่ดีจะช่วยเสริมความมงคลให้งานแต่งงาน

การแต่งงานเป็นพิธีสำคัญสำหรับคู่บ่าวสาวที่กำลังจะเริ่มต้นชีวิตคู่เป็นสัญลักษณ์สำหรับการสร้างครอบครัวที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งการแต่งงานเป็นพิธีที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวปรารถนาให้มีความสมบูรณ์และสวยงามเหมือนดังที่ฝันไว้ แต่พิธีแต่งงานเป็นพิธีที่มีองค์ประกอบและขั้นตอนมากมายซึ่งนั้นเป็นสาเหตุที่ทำให้เจ้าบ่าวและเจ้าสาวมีความกังวล โดยเฉพาะพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งเป็นการจัดงานบุญในงานแต่งที่ช่วยสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่คู่บ่าวสาวและเป็นขนบธรรมประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ซึ่งการจัดงานบุญมีทั้งในรูปแบบที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวเป็นคนดูแลและจัดการเอง หรือจ้างผู้ให้บริการรับจัดงานบุญมาบริหารจัดการ ซึ่งในการจัดงานบุญในงานแต่งงานมีข้อควรระวังที่ต้องคำนึงถึงเพื่อให้งานแต่งงานมีความเป็นสิริมงคลที่ถูกต้องตามประเพณีไทยมากที่สุด

ข้อควรระวังในการจัดงานบุญในงานแต่งงาน

 1. ลำดับขั้นตอนในการจัดงานบุญ 
  ผู้ให้บริการรับจัดงานบุญในการแต่งงานต้องเข้าใจในลำดับขั้นตอนของการพิธีสงฆ์ที่ใช้ในงานแต่งงานและควรปฏิบัติให้ถูกต้องเพราะเป็นทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อที่สืบทอดกันมาช้านาน ซึ่งพิธีการดังกล่าวจะมีด้วยกัน 2 ขั้นตอนคือ พิธีเจริญพระพุทธมนต์และการตักบาตรทำบุญซึ่งเป็นพิธีที่มีลำดับขั้นตอนชัดเจนในการปฏิบัติ โดยการจัดงานบุญในงานแต่งงานมักนิยมทำให้ช่วงเช้าก่อนพิธีแห่ขันหมาก โดยในพิธีเจริญพระพุทธมนต์จะนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูปซึ่งเชื่อว่าจะช่วยให้ชีวิตมีความก้าวหน้า หากรวมกับพระประธานจะเป็นเลข 10 ที่เป็นเลขคู่และมีความหมายถึงการอยู่ด้วยกันเป็นคู่ซึ่งเป็นความหมายของเลขที่เป็นมงคลต่อคู่บ่าวสาว เมื่อพระสงฆ์มาถึงสถานที่จัดงานคู่บ่าวสาวจะต้องร่วมจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยตามด้วยอาราธนาศีล 5 และเมื่อกล่าวจบพระสงฆ์จะให้ศีลกับคู่บ่าวสาวและแขกที่มาร่วมงาน หลังจากเสร็จพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์จะเป็นขั้นตอนของการตักบาตรทำบุญของคู่บ่าวสาว ซึ่งลำดับขั้นตอนดังกล่าวเป็นลำดับขั้นตอนคร่าว ๆ ของการจัดงานบุญในงานแต่งงานซึ่งยังมีรายละเอียดปลีกย่อยที่หากบริษัทรับจัดงานบุญไม่มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดงานอาจทำให้ลำดับขั้นตอนในการจัดงานบุญมีปัญหาได้ และคู่บ่าวสาวควรเองก็ควรสอบถามถึงความคืบหน้าในขั้นตอนต่าง ๆ ก่อนถึงวันแต่งงานด้วยเช่นกัน
 2. อาหาร 
  อาหารในงานบุญสำหรับงานแต่งงานเป็นอาหารที่เตรียมไว้ในการทำบุญตักบาตรและแขกที่มีร่วมงาน ซึ่งประเภทของอาหารที่ใช้ในงานบุญสำหรับงานแต่งมีทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน ผู้ให้บริการรับจัดงานบุญต้องใส่ใจในการคัดสรรวัตถุดิบอาหารเพื่อให้ได้อาหารที่มีความปลอดภัย สดใหม่ รสชาติดี และที่สำคัญเมนูอาหารแต่ละเมนูจะต้องสื่อความหมายที่ดีต่อเจ้าบ่าวและเจ้าสาว ซึ่งหากไม่ใส่ใจอย่างเพียงพออาจทำให้ได้อาหารที่มีคุณภาพต่ำที่มีผลต่อสุขภาพของผู้ที่รับประทาน และอาจได้เมนูอาหารที่ไม่สื่อความหมายที่ดีที่มีผลต่อความรู้สึกของเจ้าบ่าวเจ้าสาวได้โดยตรง ดังนั้นนอกจากการคัดเลือกวัตถุดิบแล้ว ผู้ให้บริการรับจัดงานบุญจึงต้องคัดเลือกเมนูอาหารที่มีความหมายที่สื่อถึงความเป็นสิริมงคล โดยเมนูอาหารที่มักถูกเลือกมาใช้ในการพิธีแต่งงานมีตัวอย่างดังนี้ 
  1. อาหารคาว 
   • ขนมจีนน้ำยา เป็นการอวยพรให้ความรักของคู่บ่าวสาวมีความรักที่ยืนยาวเหมือนเส้นขนมจีน
   • ผัดถั่วงอก หมายถึงให้ชีวิตคู่มีความเจริญงอกงาม
   • ห่อหมก หมายถึงให้ชีวิตคู่ไม่มีความขัดแย้งให้รำคาญใจเหมือนคำพูดที่ว่าเออออ ห่อหมกเหมือนชื่อของเมนู 
   • ต้มจืด หมายถึงความราบรื่นของชีวิตคู่ เหมือนน้ำต้มจืดที่จะมีความไหลลื่นเวลาทาน
   • ขนมจีบ หมายถึงความรักความเข้าใจที่ทำให้ย้อนรำลึกความรักตั้งแต่เริ่มจีบทำให้มีความหวานในชีวิตคู่ตลอดเวลา
   • ลาบ ชื่อของเมนูที่มีความพ้องเสียงกับคำว่า ลาภ เป็นการอวยพรให้คู่บ่าวสาวมีโชคลาภและเงินทองไหลมาเทมา
   • แกงเขียวหวาน หมายถึงให้ชีวิตคู่มีความหวานละมุนต่อกัน
   • แกงฟักทอง หมายถึง การเกิดสิ่งใหม่ ๆ ที่มีคุณค่าและมูลค่า เช่น การมีบุตรหรือมีรายได้จากธุรกิจใหม่ ๆ เพราะฟักมักหมายถึงการเกิดใหม่ เช่น การฟักไข่ ส่วนคำว่า ทอง เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคลเนื่องจากเป็นวัตถุที่มักนำมาใช้ในงานประติมากรรมและงานสถาปัตยกรรมทางศาสนา ที่เชื่อว่าจะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปและจะดึงดูดโชคลาภมาให้คู่บ่าวสาวทำให้เงินทองไหลมาเทมามีความมั่งคั่งในชีวิต
   • ผัดเส้นหมี่ มีความหมายเหมือนขนมจีนน้ำยา ที่หมายถึงความรักที่ยาวนาน สุขสมหวัง และมีความเจริญงอกงาม ตามลักษณะและวัตถุดิบของผัดเส้นหมี่ที่มีเส้นที่ยาวที่หมายถึงความรักที่ยืดยาว สีแดงของเส้นหมี่หมายถึงความสุขสมหวัง และถั่วงอกหมายถึงความเจริญงอกงาม  
  2. อาหารหวาน 
   • ทองหยิบ ทองหยอด มีความหมายที่สื่อถึงการหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง สร้างความร่ำรวยและมั่งคั่งได้ 
   • ฝอยทอง ฝอยทองจะมีเส้นที่ยาวคล้ายเส้นหมี่จึงเสมือนอวยพรให้คู่บ่าวสาวครองรักกันอย่างหวานชื่นและอย่างยาวนานตลอดไป
   • เม็ดขนุน คำว่าขนุนพ้องเสียงกับคำว่าสนับสนุน จึงหมายถึงการได้รับการสนับสนุน ค้ำจุนอุปถัมภ์ช่วยให้ชีวิตไม่ลำบาก
   • ขนมเสน่ห์จันทร์ หมายถึงการมีเสน่ห์ตลอดเวลาหรือเป็นการสร้างเสน่ห์ต่อกัน
   • ขนมทองเอก แสดงความเป็นหนึ่งหรืออาจหมายถึงเป็นภรรยาเพียงคนเดียวเท่านั้น
   • ขนมถ้วยฟู  หมายถึงให้ชีวิตคู่มีแต่ความเฟื่องฟูและเจริญรุ่งเรือง
   • ขนมชั้น หมายถึงการได้เลื่อนขั้นในการทำงานหรือมียศถาบรรดาศักดิ์ที่สูงขึ้นที่ช่วยให้ชีวิตคู่มีความมั่งคงมากยิ่งขึ้น
  ตัวอย่างของรายชื่อเมนูอาหารข้างต้นในความเชื่อของคนไทยเชื่อว่าจะช่วยสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับคู่บ่าวสาวที่จะทำให้ชีวิตคู่มีแต่ความราบรื่นและมั่นคง ซึ่งผู้ให้บริการรับจัดงานบุญควรมีการคัดเลือกเมนูอาหารเพื่อให้คู่บ่าวสาวเลือกเมนูอาหารที่ต้องการ หลังจากนั้นก็ส่งตัวอย่างของอาหารมาให้คู่บ่าวสาวเพื่อให้ทั้งคู่ได้ลองชิมรสชาติ ซึ่งเป็นการตรวจสอบทั้งคุณภาพและรสชาติอาหารเพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ในวันแต่งงาน เพราะอาหารนอกจากจะใช้ในการทำบุญตักบาตรและยังสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้อีกด้วย
 3. อุปกรณ์ในการทำบุญ 
  ผู้ให้บริการรับจัดงานบุญต้องจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์และการทำบุญตักบาตร ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้มีความสำคัญในการทำพิธีที่จะช่วยสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับงาน แต่หากอุปกรณ์ไม่ครบอาจทำให้พิธีการไม่สมบูรณ์ซึ่งอาจมีผลต่อความรู้สึกของคู่บ่าวสาวและญาติผู้ใหญ่ทั้ง 2 ฝ่ายได้ คู่บ่าวสาวส่วนใหญ่จึงมักจ้างผู้ให้บริการรับจัดงานบุญในการจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อลดปัญหาที่อาจเกิด ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีสงฆ์ต้องเตรียมตั้งแต่ ดอกไม้, ธูป, เทียน, อาสนะ, โต๊ะหมู่บูชา, ด้ายสายสิญจน์, บาตรน้ำมนต์, ใบเงิน, ใบทอง,ใบนากหญ้าแพรก, ผักส้มป่อย, ผิวมะกรูด, เครื่องไทยธรรม เป็นต้น 
 4. ขนาดของสถานที่ 
  บริษัทรับจัดงานบุญต้องมีการสำรวจสถานที่ในการจัดงานแต่งงานเพื่อให้สามารถวางแผนในการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และการตักบาตรทำบุญได้ เช่น การกำหนดจำนวนพระสงฆ์ที่จะนิมนต์มาทำพิธีในงานแต่งงานหรือจำนวนอุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งสถานที่และใช้ในพิธีการ รวมไปถึงจุดการต่อไฟฟ้าและมุมต่าง ๆ ในการจัดวางอุปกรณ์สำหรับพิธีการ ซึ่งหากมีการวางแผนที่ดีจะช่วยให้งานมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการจัดงานบุญในงานแต่งงานโดยส่วนใหญ่มักจะจัดตอนเช้าตรู่และมีการกำหนดฤกษ์ในการทำพิธีในแต่ละขั้นตอนไว้แล้ว ดังนั้นการเตรียมงานและการวางแผนจึงมีความสำคัญมากเพื่อพิธีการต่าง ๆ จะสามารถจัดได้ตรงตามฤกษ์ยามที่กำหนดไว้ได้ 


การจัดงานบุญถึงแม้จะเป็นเพียงหนึ่งในพิธีการของงานแต่งงานแต่เป็นพิธีการที่คนไทยให้ความสำคัญเพราะเป็นพิธีการที่เกี่ยวกับความเชื่อที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ซึ่งงานบุญในงานแต่งงานมีประเพณีที่มีความหมายที่ลึกซึ้งซ่อนไว้ในทุกองค์ประกอบและมีความสวยงามประณีตตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้เป็นอย่างดี ดังนั้นผู้ให้บริการรับจัดงานบุญจึงควรมีความเข้าใจในขั้นตอนต่าง ๆ ของงานบุญในงานแต่งงานรวมไปถึงการคัดเลือกเมนูที่มีความเป็นสิริมงคล ที่มีทั้งความปลอดภัย ถูกสุขอนามัย และรสชาติเป็นเลิศ  


บริษัท ทรี มินิทส์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด บริการรับจัดงานบุญ บริการจัดงานเลี้ยงนอกสถานที่ทุกรูปแบบ รับจัดงานบุญบริษัท รับจัดงานบุญบ้าน รับจัดงานแต่งพิธีเช้า ทำบุญบ้าน รับจัดบุฟเฟ่ต์ รับจัดโต๊ะจีน รับทำข้าวกล่อง รับจัดค็อกเทล รับจัดคอฟฟี่เบรค เป็นต้น ด้วยบริการจากทีมงานมืออาชีพและเชฟที่มีประสบการณ์ที่จะมารังสรรค์เมนูอาหารให้มีทั้งความอร่อยและน่ารับประทาน ที่ได้วัตถุดิบจากไร่ออร์แกนิกที่ทั้งสดใหม่และมีคุณภาพสูง รวมไปถึงมีบริการเสริมในงานบุญสำหรับงานแต่งงาน เช่น รับ-ส่งพระสงฆ์ บริการอาหารถวายพระ พร้อมอุปกรณ์ในงานแต่งงานทั้งในพิธีจีนและพิธีไทย บริการตกแต่งสถานที่ และบริการนายพิธีที่มีประสบการณ์สูงในการดำเนินงาน 

สนใจหรือต้องการติดต่อสอบถามรับจัดงานบุญ รับจัดงานแต่งพิธีเช้า ทำบุญบ้าน
และบริการจัดงานเลี้ยงนอกสถานที่ทุกรูปแบบ

โทร : 088-249-4500
Line: 3MINUTESFOOD
Facebook: 3MINUTESFOOD
E-mail : ORDER@3MINUTESFOOD.COM