fbpx

marketingofficer@3minutesfood.com

082-222-5442

  1. โครงการนำขยะอาหารไปทำปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อวนกลับมาใช้ในโครงการปลูกต้นไม้ในชุมชน เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของทรัพยากรอย่างมีคุณค่า และกำจัดปัญหาขยะอาหารล้นโลก ซึ่งช่วยแก้ปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะยาว  ในกระบวนการผลิตอาหารในโรงงานของเรา มีเศษอาหารสดที่ไม่สามารถนำมาผลิตอาหารได้ เราได้นำสิ่งที่เหลืออยู่มาผ่านกระบานการหมักทำปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในไร่ออร์แกนิค ทดแทนการใช้สารเคมีและเป็นการนำทรัพยากรที่เหลือทิ้งกลับมาใช้อย่างคุ้มค่า
  2. โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอาหาร เพื่อนำไปใช้ทดแทนพลังงานอื่นๆ  ในขั้นตอนการทำปุ๋ยอินทรีย์ จะมีการปล่อยก๊าซชีวภาพออกมาซึ่งตามปกติแล้วจะลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งจะส่งผลให้เร่งการเกิดปฏิกิริยาก๊าซเรือนกระจกที่มากขึ้น เราจึงนำก๊าซที่ถูกปล่อยทิ้งไป กลับมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าภายและส่งต่อองค์ความรู้นี้สู่ชุมชนเพื่อประหยัดพลังงานสิ้นเปลืองที่หมดไป
  3. โครงการบริจาคอาหารส่วนเกินจากกระบวนการผลิตให้กับมูลนิธิและหน่วยงานเด็กยากไร้ ในชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ  กระบวนการผลิตอาหารของเราจะมีวัตถุดิบที่เกินมาจากการคำนวน วัตถุดิบส่วนนี้เราได้นำไปมอบให้กับสถานที่ หน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องการอาหารภายในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือและลดอัตราการทิ้งวัตถุดิบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *