fbpx

marketingofficer@3minutesfood.com

082-222-5442

  1. โครงการปลูกต้นไม้ป่า ไม้กลาง ไม้เรี่ยดิน ผักอินทรีย์ และ พืชสมุนไพร ในชุมชน ต.สระแก้ว อ.เมือง และ ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี เพื่อพลิกฟื้นผืนดินเสื่อมโทรม ให้เป็นพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน
          ภายในไร่ออร์แกนิคของเราที่จังหวัดสุพรรณบุรี นอกจากที่จะปลูกผักออร์แกนิคป้อนเข้าสูโรงงาน เรายังใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งในการปลูกต้นไม้ยืนต้น ไม้เรี่ยดิน เพื่อพลิกฟื้นผืนดินที่เสื่อมโทรมจากการทำกสิกรรมที่ใช้สารเคมี ให้กลายเป็นสวนป่าที่อุดมสมบูรณ์ ที่มีพันธ์ไม่หลากหลายสายพันธ์ เช่น กระถินเทพา สัก ประดู่ สะเดา ยางนา ที่ถือเป็นไม้เศรษฐกิจที่มีราคา  รวมถึงพืชผักสวนครัวที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้ 
  2. ทำกิจกรรมขยายพันธุ์ไม้สู่ชุมชน เพื่อสร้างรายได้และส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในชุมชน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ  นอกจากการปลูกป่าภายในพื้นที่ไร่ของเราแล้ว เรายังได้เพาะขยายพันธ์ไม้ เพื่อส่งมอบให้ชุมชนนำไปปลูกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสามารถสร้างรายได้ในอนาคตและเป็นการสร้างเครือข่ายที่แข็งแรงในการขยายพื้นที่สีเขียว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *