fbpx

บริษัทรับจัดเลี้ยงเจ้าแรกในไทย ที่ได้มาตรฐานการผลิตอาหารระดับ GMP

บริษัทรับจัดเลี้ยง

ยุคนี้ ไม่ว่าบริการรับจัดเลี้ยงรูปแบบไหนเรียกได้ว่าเป็นอีกธุรกิจที่กำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงต้องมีมาตรฐานการผลิตและบริการที่มีคุณภาพ เพื่อให้ได้ผลงานที่ดีและประทับใจลูกค้า ด้วยเหตุนี้บริษัทรับจัดเลี้ยง 3minutesfood เราคือเจ้าแรกในประเทศไทยที่มีมาตรฐานการผลิตอาหารระดับ GMP ( Good Manufacturing Practices ) ด้วยความมุ่งมั่นนี้ เราจึงได้รับความนิยมและความไว้วางใจจากลูกค้าทุกระดับอย่างแพร่หลาย

มาตรฐานการผลิตอาหารระดับ GMP เป็นมาตรฐานที่สร้างขึ้นเพื่อให้การผลิตอาหารปลอดภัยและมีคุณภาพ สำหรับบริษัทรับจัดเลี้ยงที่มี GMP จึงต้องผลิตอาหารตามมาตรฐาน GMP เพื่อเป็นการรับรองว่ากระบวนการผลิตอาหารได้รับการควบคุมและติดตามอย่างเข้มงวด โดยปราศจากสารอันตรายที่อาจปนเปื้อนเข้าไปในอาหารนั่นเอง

มาตรฐาน GMP ในการผลิตอาหารที่บริษัทรับจัดเลี้ยง 3minutesfood ได้รับมีความสำคัญขนาดไหน ?

  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตอาหารให้บริษัทรับจัดเลี้ยง ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มผลตอบแทนของธุรกิจ
  • ช่วยให้อาหารที่ผลิตโดยบริษัทรับจัดเลี้ยงขึ้นมีความปลอดภัยสูง ลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนของสารอันตราย
  • ช่วยให้กระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินค้ามีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ ยังลดการตรวจสอบและการทดสอบที่ไม่จำเป็น
  • ช่วยให้ลูกค้ามีความไว้วางใจในคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารที่ได้รับจากบริษัทรับจัดเลี้ยง

ดังนั้น ไม่ง่ายเลยที่บริษัทรับจัดเลี้ยงสักแห่งจะได้รับการรับรองมาตรฐานระดับ GMP  วันนี้ทีมงานจะพาทุกท่านไปเช็กขั้นตอนการขอใบอนุญาตเป็นสถานที่ผลิตอาหารตามมาตรฐาน GMP ของกระทรวงสาธารณสุข มีขั้นตอนและกระบวนการที่ควรทราบและปฏิบัติตามอย่างไรบ้าง ไปอ่านกันเล้ย

  1. บริษัทรับจัดเลี้ยงจะต้องศึกษากฎระเบียบและมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารตาม GMP ในประเทศไทย และต้องทำความเข้าใจถึงขั้นตอนและเงื่อนไขในการขออนุญาตนั้นอย่างถี่ถ้วน
  2. บริษัทรับจัดเลี้ยงจะถูกตรวจสอบสภาพแวดล้อมและสภาพพื้นที่ของสถานที่ผลิต มีสิ่งอำนวยความสะดวกหรืออุปกรณ์ที่เพียงพอสำหรับการผลิตอาหารตามมาตรฐาน GMP หรือไม่
  3. ส่งเอกสารและข้อมูลบริษัทรับจัดเลี้ยงที่เกี่ยวข้องตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด รวมถึงเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ แผนการจัดการ และข้อมูลที่เกี่ยวกับอาหารและกระบวนการผลิต
  4. กระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการตรวจสอบสถานที่และกระบวนการผลิตอาหารของบริษัทรับจัดเลี้ยง เพื่อตรวจสอบความเป็นไปตามมาตรฐาน GMP และความปลอดภัย
  5. หากมีการตรวจสอบและพบปัญหา บริษัทรับจัดเลี้ยงควรปรับปรุงและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน GMP อย่างต่อเนื่อง

การขอใบอนุญาตเป็นสถานที่ผลิตอาหารตามมาตรฐาน GMP นั้นเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการผลิตอาหาร แต่ก็เพื่อให้คุณภาพและความปลอดภัยในอาหารที่ผลิตออกมาอย่างมีมาตรฐาน ดังนั้น บริษัทรับจัดเลี้ยง 3minutesfood มาตรฐาน GMP เจ้าแรกในไทย พร้อมให้บริการจัดเลี้ยงคุณภาพทุกรูปแบบแก่คุณแล้ววันนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *